My Matura Success

Sukces z angielskiego na maturze

Podstawa na 100%

My Matura Success” to publikacja od wydawnictwa Pearson, która w doskonały sposób przygotowuje ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Publikacja jest dostosowana do zmian podstawy programowej z 2015 roku, dzięki czemu nie ma obawy, że jakiekolwiek zagadnienia zostały w niej pominięte lub potraktowane pobieżnie. Książka skutecznie pozwala przygotować się do formatu tzw. nowej matury, dzięki czemu uczeń będzie miał pewność, że cały niezbędny materiał został przez niego przerobiony.

To, co zwraca uwagę, to bardzo dobrze opracowana szata graficzna, unikająca zbędnych ilustracji, żarcików i nieczytelnych grafik, stawiająca na przejrzystą formę tabel, wykresów i jasno wyłożonego tekstu bazowego. Ważnym elementem są opracowane strategie maturalne – sposoby nauki dla ucznia, który nie wziął się jeszcze do powtórki materiału oraz osobnych dla tych, którzy pracują systematycznie od początku roku szkolnego. Koniec mierzenia uczniów jedną miarą, teraz można dostosować tempo indywidualnie, stawiając na jakość nauki i przede wszystkim szybko pojawiające się efekty utrwalania materiału.

W jaki sposób się uczyć, by się nauczyć?

Książka prezentuje kilka sposobów efektywnego przyswajania wiedzy. Każdy z rozdziałów rozpoczyna komentarzem, powtórką gramatyczno-leksykalną i zawiera bank słówek, które powinny być powtarzane w blokach. Wszystkie pojawią się w ćwiczeniach utrwalających, znajdujących się w toku narracji oraz w ramach podsumowania na końcu każdego z podrozdziałów. Bardzo duży nacisk został postawiony na zadania ze słuchu (obszerny bank nagrań) oraz ćwiczeń doskonalących pisemną formę wypowiedzi, w wielu wypadkach tłumaczoną krok po kroku (list, dialog, mail, wpis na blogu, rozprawka).

Do książki dołączony jest również login, który można zastosować na stronie internetowej Znajduje się tam bardzo dużo filmów, dialogów i rozmów sytuacyjnych, a nagrania można odsłuchiwać zarówno normalnie jak i z podziałem wyłącznie na jednego rozmówcę. Strona zawiera też bank fiszek (Flashcards), które pomagają uczniom w przyswojeniu słownictwa. Nie zabraknie też testów i quizów, przy których nauka stanie się lżejsza. Każdy z rozdziałów posiada również informacje o najczęściej popełnianych błędach, zarówno językowych jak i sytuacyjnych. Bardzo dobrze tłumaczone są przysłowia i idiomy, na których oparte są krótkie formy wypowiedzi. Zestaw dla nauczycieli posiada gotowe wzorce lekcyjne oraz bank sprawdzianów i kartkówek.

School obraz autorstwa yanalya - www.freepik.com