Site Loader
Matura Focus 2

Opanuj język angielski, dasz radę!

Podręcznik dla opornych

Publikacja wydawnictwa Pearson “Matura Focus 2” skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas licealnych o poziomie zaawansowania językowego klarującym się na A2/B1 (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-focus). Przede wszystkim książka wychodzi na przeciw uczniom słabszym, nieradzącym sobie z prezentowanym materiałem. Tłumaczy obszerniej, prezentuje większą ilość ćwiczeń, możliwych do wykonania w rożnych tempach. Książka i zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z aplikacją internetową (login wewnątrz publikacji), dzięki której uczniowie o wiele łatwiej poznają i przyswoją słownictwo i gramatykę prezentowaną na lekcjach.

Świetnym pomysłem, który zdecydowanie wybija zestaw do nauki ponad inne jest doskonale skomponowana płyta z nagraniami, w której odsłuch można ustawić nie tylko na dialog, ale poszczególne partię (rozmówca A i B). To doskonały sposób na porównanie akcentów i wyłapywanie smaczków językowych. Podręcznik dla ucznia podzielony jest na osiem głównych działów, dodatkowo posiada testy i powtórzenia każdego z nich, słowniczek oraz zadania typu maturalnego na końcu. Od samego początku uczeń jest więc oswajany ze specyfika zadań na egzaminie i nie będą one stanowiły dla niego zaskoczenia lub trudności w kolejnych klasach.

Przede wszystkim dobrze


Podręcznik dla ucznia i zeszyt ćwiczeń posiadają też słowniczki, w których zawarte są najważniejsze oraz rozwijające zwroty w języku angielskim, również przysłowia i idiomy. Książki są wykonane bardzo dokładnie pod względem edytorskim, są czytelne, pisane klarowną czcionką i zostawiają sporo miejsca na uzupełnienie luk. Podręcznik dla nauczyciela posiada wiele cennych wskazówek, również te, jak nauczać w klasie o różnych poziomach zaawansowania językowego. Książka rozwiązuje za nauczyciela problem kartkówek (posiada klasyczne i miniaturowe), a także karty pracy i zadania w parach, które można wyrwać bezpośrednio z zeszytu ćwiczeń. Publikacja nauczycielska posiada też sprawdziany godzinne, propozycje zabaw lekcyjnych i sposoby na językową integrację w klasie.

Uczeń korzystający z zestawu Pearson, uczący się w czterech blokach, będzie o wiele łatwiej posługiwał się językiem. Książki stawiają nacisk na praktykę i bardzo duże obeznanie z tematem. Nawet najprostsze zagadnienia, które powinny już być znane są na wszelki wypadek omówione, by uczeń, który się z nimi nie zapoznał nie odstawał od reszty grupy podczas pracy na lekcji. Każdej stronie w podręczniku odpowiada strona w zeszycie ćwiczeń. Pracy jest więc dosyć dużo, ale efekty są widoczne już po kilku tygodniach od wprowadzenia podręcznika.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com
My Matura Success

Sukces z angielskiego na maturze

Podstawa na 100%

My Matura Success” to publikacja od wydawnictwa Pearson, która w doskonały sposób przygotowuje ucznia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Publikacja jest dostosowana do zmian podstawy programowej z 2015 roku, dzięki czemu nie ma obawy, że jakiekolwiek zagadnienia zostały w niej pominięte lub potraktowane pobieżnie. Książka skutecznie pozwala przygotować się do formatu tzw. nowej matury, dzięki czemu uczeń będzie miał pewność, że cały niezbędny materiał został przez niego przerobiony.

To, co zwraca uwagę, to bardzo dobrze opracowana szata graficzna, unikająca zbędnych ilustracji, żarcików i nieczytelnych grafik, stawiająca na przejrzystą formę tabel, wykresów i jasno wyłożonego tekstu bazowego. Ważnym elementem są opracowane strategie maturalne – sposoby nauki dla ucznia, który nie wziął się jeszcze do powtórki materiału oraz osobnych dla tych, którzy pracują systematycznie od początku roku szkolnego. Koniec mierzenia uczniów jedną miarą, teraz można dostosować tempo indywidualnie, stawiając na jakość nauki i przede wszystkim szybko pojawiające się efekty utrwalania materiału.

W jaki sposób się uczyć, by się nauczyć?

Książka prezentuje kilka sposobów efektywnego przyswajania wiedzy. Każdy z rozdziałów rozpoczyna komentarzem, powtórką gramatyczno-leksykalną i zawiera bank słówek, które powinny być powtarzane w blokach. Wszystkie pojawią się w ćwiczeniach utrwalających, znajdujących się w toku narracji oraz w ramach podsumowania na końcu każdego z podrozdziałów. Bardzo duży nacisk został postawiony na zadania ze słuchu (obszerny bank nagrań) oraz ćwiczeń doskonalących pisemną formę wypowiedzi, w wielu wypadkach tłumaczoną krok po kroku (list, dialog, mail, wpis na blogu, rozprawka).

Do książki dołączony jest również login, który można zastosować na stronie internetowej Znajduje się tam bardzo dużo filmów, dialogów i rozmów sytuacyjnych, a nagrania można odsłuchiwać zarówno normalnie jak i z podziałem wyłącznie na jednego rozmówcę. Strona zawiera też bank fiszek (Flashcards), które pomagają uczniom w przyswojeniu słownictwa. Nie zabraknie też testów i quizów, przy których nauka stanie się lżejsza. Każdy z rozdziałów posiada również informacje o najczęściej popełnianych błędach, zarówno językowych jak i sytuacyjnych. Bardzo dobrze tłumaczone są przysłowia i idiomy, na których oparte są krótkie formy wypowiedzi. Zestaw dla nauczycieli posiada gotowe wzorce lekcyjne oraz bank sprawdzianów i kartkówek.

School obraz autorstwa yanalya - www.freepik.com
Express Publishing

Przygotowanie do matury z angielskiego

Znajomość języka angielskiego ułatwi wielu osobom życie. Nie tylko jeżeli chodzi chociażby o komunikację podczas wakacji, ale także jeżeli chodzi o pracę i zarabianie lepszych pieniędzy. Perfekcyjna znajomość najbardziej komunikatywnego języka ułatwia wiele rzeczy, dlatego warto zainwestować w ten język i przyłożyć się do nauki. Odwzorowaniem wykonanych postępów może być egzamin maturalny, który będzie zdawał uczeń z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Dobre przygotowanie do matury

Należy jednak pamiętać, że do matury z języka angielskiego nie uczy się uczeń w ostatniej klasie szkoły średniej, ale przez wiele lat, począwszy od szkoły podstawowej. Ostatnia klasa szkoły średniej poświęcona jest tylko na ewentualne przypomnienie sobie wiedzy oraz rozwiązywanie zadań pod kątem egzaminu maturalnego. Pomóc może w tym książka pt.”Express Publishing Matura repetytorium poziom rozszerzony” autorstwa Jenny Dooley i Virgini Evans (https://www.taniaksiazka.pl/matura-repetytorium-poziom-rozszerzony-podrecznik-do-jezyka-angielskiego-jenny-dooley-p-299677.html). Książka została opracowana według nowej podstawy programowej zgodnie z uwzględnieniem informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Jest to jeden z najlepszych podręczników zbierających pozytywne recenzję nie tylko wśród nauczycieli, ale również wśród wielu uczniów, jak również ich rodziców. Warto po niego sięgnąć samodzielnie, nawet jeżeli nauczyciel ma inne materiały opracowane do nauki, ponieważ w zaciszu własnego domu w towarzystwie takiej książki można powtórzyć całą wiedzę i materiał. Główną misją tej książki jest przećwiczenie wszystkich umiejętności, jakie wymagane są podczas egzaminu ustnego oraz pisemnego z języka angielskiego. Repetytorium zostało wydane w wersji wieloletniej, jak również w wersji niewieloletniej.

Wiedza z angielskiego

Książka została opracowana zgodne z nową formułą egzaminu maturalnego obowiązującą od 2015 r. Przy czym należy wspomnieć, że w książce zostały zachowane odpowiednie standardy leksykalne, gramatyczne, jeżeli chodzi o podejście do egzaminu z angielskiego. Co jest jednak ważne to umiejętne czytanie, jak również porozumiewanie się w tym języku, kładzenie akcentu na odpowiednie wyrazy, podsumowania, dzięki czemu będzie można swobodnie porozumiewać się z innymi osobami w tym języku. Uczeń ma również szansę się osłuchać z językiem, dzięki czemu jego wypowiedzi będą jeszcze lepiej skonstruowane. W książce znaleźć można również 15 zagadnień tematycznych na które można natknąć się podczas matury. Do tego sekcja Speaking Bank umożliwia powtórzenie funkcji językowych. Do tego sekcja Grammar Bank umożliwia powtórzenie zagadnień gramatycznych. Jest wiele innych sekcji, które umożliwiają lepsze przygotowanie do matury z angielskiego.

School obraz autorstwa freepik - www.freepik.com